კონკურსი ჟურნალისტებისთვის 2015

ჟურნალისტური ნამუშევრების კონკურსში გამარჯვებული ნამუშევრებია:

გამარჯვებულ ჟურნალისტთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება 2016 წლის 17 მაისს, 13:00 საათზე, ექსპო-ჯორჯიას ტერიტორიაზე, რესტორანში "ტერასა".

---------------------------------------------------

კონკურსისთვის ნამუშევრების მიღება დასრულდა. დადგენილ ვადაში (2016 წლის 30 მარტის 18:00 საათამდე) საკონკურსოდ შემოვიდა 30 ნამუშევარი. ამჟამად მიმდინარეობს მათი პირველადი შემოწმება კონკურსის პირობებთან შესაბამისობაზე. ავტორებს შეიძლება მოვთხოვოთ დამატებითი ინფორმაცია.კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდება აქ, 2016 წლის აპრილის ბოლოს.

------------------------------------------

2015-2016 წლებში "მომხმარებელი.ჯი"-ს გუნდი ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტს „ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ზეგავლენა ქართველ მომხარებლებზე და მათი ცნობიერების ამაღლება“ (Raising Awareness of local actors on Association Agreement Implications for Georgian Consumers). პროექტის მიზანია საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობის ინფორმირება იმის თაობაზე, თუ რა ზეგავლენას მოახდენს ასოცირების ხელშეკრულების შესრულება ქართველ მომხმარებელზე. პროექტით გათვალისწინებულია ტრენინგები საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, რეგიონული მედია საშუალებებისთვის და სკოლის პედაგოგებისთვის; კონკურსები მედიისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის; მცირე გრანტები არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის.

 

ამ პროექტის ფარგლებში 2015 წლის 15 ოქტომბერს გამოცხადდა ჟურნალისტური ნამუშევრების კონკურსი მომხმარებელთა უფლებებზე.

კერძოდ, საკონკურსო მასალაში გაშუქებული უნდა იყოს საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის ან ინტერესების შელახვის კონკრეტული შემთხვევა. განხილული იყოს ამ დარღვევის შესაძლო მიზეზები, შედეგები, აღმოფხვრის გზები/საშუალებები. სასურველია აგრეთვე გაშუქდეს საზოგადოების დამოკიდებულება და მოლოდინები ასეთი დარღვევებისადმი და მათი აღმოფხვრის სხვადასხვა საშუალებებისადმი. სასურველია აგრეთვე გაშუქდეს, შეუწყობს თუ არა ხელს მდგომარეობის გაუმჯობესებას ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელება.

მომხმარებელთა უფლებების თუ ინტერესების შელახვის შესაძლო სახეებია (ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი):

კონკურსის ვადაა 2016 წლის 30 მარტამდე. მიიღება მხოლოდ კონკურსის პერიოდში გამოქვეყნებული მედია-ნამუშევრები.

გამარჯვებული საკონკურსო მასალის ავტორებისთვის დაწესებულია დიფერენცირებული ჯილდოები[CIT=მითითებულია დარიცხული თანხები. ჯილდოები გაიცემა ლარში, 2016 წლის მაისის თვის ოფიციალური ევროკავშირის კურსის შესაბამისად, და დაიბეგრება კანონმდებლობის შესაბამისად.](*)[/CIT]:

მედია-ნამუშევარი კონკურსზე განსახილველად შეუძლია წარადგინოს როგორც მის ავტორს, ასევე ნებისმიერ სხვა პირს (ავტორის თანხმობით).
ნამუშევრის საკონკურსოდ წარდგენა შესაძლებელია როგორც ელექტრონულად, ელ-ფოსტის საშუალებით, ისე საფოსტო ან საკურიერო გზავნილის სახით:

საკონკურსო ნამუშევარი წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ან ბეჭდური სახით. მას თან უნდა ახლდეს შემდეგი ინფორმაცია:

უცხოურ ან საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა ენებზე წარმოდგენილ მასალას თან უნდა ახლდეს ქართული თარგმანი.

დეტალურად კონკურსის პირობები და შეფასების კრიტერიუმები იხ. ამ განცხადებაში:

კონკურსთან დაკავშირებით მიღებული შეკითხვები და მათზე გაცემული პასუხები გამოქვეყნდება აქ, ქვემოთ.

კითხვა: კონკურსამდე გამოქვეყნებული მასალის განხილვა თუ არის შესაძლებელი?

პასუხი: არა. განიხილება მხოლოდ 2015 წლის 15 ოქტომბრიდან 2016 წლის 30 მარტის ჩათვლით გამოქვეყნებული მასალა.

მაია   00:01:57 2016-03-31  უპასუხე   
საკონკურსო მასალები გამოვაგზავნეთ 30 მარტს, 23.30 წუთზე, გთხოვთ, გვაცნობოთ, განიხილავთ თუ არა სტატიებს კონკურსში? გმადლობთ.

პატივისცემით, რეგიონული მედიის ასოციაცია