პროექტის მიზანი

სამოქალაქო საზოგადოების, სოციალურად პასუხისმგებელი ბიზნესისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა სიღარიბის დაძლევისა და ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის. 

პროექტის ამოცანები 

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის დონორი

პროექტის ბიუჯეტი

4 იანვარი, 2021