ვიდეოები

მომხმარებლის უფლებების დაცვა

ამ ვიდეოთი თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას საქართველოში მოქმედ კანონზე „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“.

 

ვიდეო განთავსებულია საიტზე www.asocireba.ge, რომლის დანიშნულებაა საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაზე - რა ვალდებულებები, თუ სარგებელი შეიძლება მოუტანოს, როგორც ქვეყანას, ასევე მის თითოეულ მოქალაქეს.

ვიდეოები მომზადებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ფარგლებში.

წყაროს მითითების შემთხვევაში, საიტზე განთავსებული მასალების გამოყენება თავისუფალია.

 
21 ოქტომბერი, 2022, 12:07
სურსათის უვნებლობა

ვიდეოები ეხება შემდეგ საკითხებს: რა არის სურსათის უვნებლობა, როგორ მიიღწევა, ვინ არის პასუხისმგებელი უვნებელ სურსათზე, სახელმწიფოს როლი სურსათის უვნებლობაში და ა.შ.

 

ვიდეოები განთავსებულია საიტზე www.asocireba.ge,  რომლის დანიშნულებაა საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაზე - რა ვალდებულებები, თუ სარგებელი შეიძლება მოუტანოს, როგორც ქვეყანას, ასევე მის თითოეულ მოქალაქეს.

ვიდეოები მომზადებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ დაფინანსებული პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში.

წყაროს მითითების შემთხვევაში საიტზე განთავსებული მასალების გამოყენება თავისუფალია.

 

 

 
8 ნოემბერი, 2019, 08:07
DCFTA

ამ ვიდეოებით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმების IV დანართი "ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე", იგივე DCFTA.

 

ვიდეოები განთავსებულია საიტზე www.asocireba.ge,  რომლის დანიშნულებაა საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაზე - რა ვალდებულებები, თუ სარგებელი შეიძლება მოუტანოს, როგორც ქვეყანას, ასევე მის თითოეულ მოქალაქეს.

ვიდეოები მომზადებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ დაფინანსებული პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში.

წყაროს მითითების შემთხვევაში საიტზე განთავსებული მასალების გამოყენება თავისუფალია.

 

 
8 ნოემბერი, 2019, 08:07
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთან

აქ მოცემულ ვიდეოებში თქვენ გაიგებთ, რას არის ასოცირების შეთანხმება ზოგადად, რა ვალდებულებებს და სარგებელს იღებს შეთანხმებით საქართველო, რა ნაწილებისგან შედგება შეთანხმება, როგორ და ვის მიერ უნდა განხორციელდეს და ა.შ.

 

ვიდეოები განთავსებულია საიტზე www.asocireba.ge,  რომლის დანიშნულებაა საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებულ ასოცირების შეთანხმებაზე - რა ვალდებულებები, თუ სარგებელი შეიძლება მოუტანოს, როგორც ქვეყანას, ასევე მის თითოეულ მოქალაქეს.

ვიდეოები მომზადებულია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ დაფინანსებული პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში.

წყაროს მითითების შემთხვევაში საიტზე განთავსებული მასალების გამოყენება თავისუფალია.

 
5 ნოემბერი, 2019, 05:07