პროექტის სახელწოდება

სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისათვის

პროექტის მიზანი

სამოქალაქო საზოგადოების, როგორც დამოუკიდებელი, მდგრადი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული აქტორის გაძლიერება მთელი საქართველოს მასშტაბით.

პროექტის ამოცანები

პროექტის ხანგრძლივობა

2021-2025 წლები

პროექტის დონორები

ევროკავშირი -The European Union;

კონრად ადენაუერის ფონდი.

პროგრამის როლი პროექტში

პროექტი მრავალ სხვადასხვა საქმიანობას ითვალისწინებს, რომელსაც 6 ორგანიზაციის კონსორციუმი ახორციელებს. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამას, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქვს სამომხმარებლო პროდუქციის ლაბორატორიული შემოწმებებისათვის მოქალაქეებისაგან შემოწირულობების მისაღებად 3 კამპანიის განხორციელება.

23 მარტი, 2021