პროექტის სახელწოდება

საქართველოში სურსათის რეფორმების მხარდაჭერისთვის

პროექტის მიზანი

ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხების განხორციელების ხელშეწყობა სანიტარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროში.

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა

პროექტის დონორები

პროექტის ბიუჯეტი

20 თებერვალი, 2020