ეტიკეტირების ახალი წესები

2019 წლის 1 მარტიდან ძალაში შევიდა ტექნიკური რეგლამენტი „მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე“. მისი მიზანია გააუმჯობესოს და, თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად, მოაწესრიგოს სურსათის ეტიკეტირება და, მთლიანობაში, სურსათის შესახებ მომხმარებლის ინფორმირება, რათა მომხმარებელმა უკეთ შეძლოს საკუთარი ჯანმრთელობისა და ეკონომიკური ინტერესების დაცვა. აკრძალულია იმ სურსათის ბაზარზე განთავსება, რომელიც რეგლამენტის მოთხოვნებს არ შეესაბამება. დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, სურსათის ეროვნული სააგენტო დააჯარიმებს შესაბამის მეწარმეებს. თუმცა, თუ სურსათი 2019 წლის 1 მარტამდეა ბაზარზე განთავსებული და ეტიკეტირების ახალ მოთხოვნებს არ შეესაბამება, ვარგისიანობის ვადის ამოწურვამდე მისი გაყიდვა დაშვებულია.

მეტი ინფორმაცია ამ საკითხზე შეგიძლიათ იხილოთ აქ http://nfa.gov.ge/ge/etiketireba

Horvath Gyorgy   19:38:40 2019-07-25  უპასუხე   
სესხი და საინვესტიციო შეთავაზება
ფიზიკურ პირებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გთავაზობთ სესხებს 1000 ევროდან 100000000 ევროს, ვისაც შეუძლია გადაიხადოს საპროცენტო განაკვეთის საპროცენტო განაკვეთი 2% მოთხოვნილი ნებისმიერი თანხისთვის. თუ ნამდვილად ნამდვილად გვჭირდება სესხი ჩვენთვის
კონტაქტი. ჩვენ თქვენს განკარგულებაშია ყველა თქვენი პრობლემა
ფული. დამიკავშირდით ელექტრონული ფოსტით: horvathgy247299@gmail.com

Whatsapp: +33752587685