თუ მიგაჩნიათ, რომ გამყიდველმა ან მომსახურების გამწევმა მოგატყუათ, გირჩევთ მოიქცეთ შემდეგი მიმდევრობით:

1. არ მოგერიდოთ, არ დაგეზაროთ: საკმაოდ ხშირად მომხმარებელი იჩაგრება იმის გამო, რომ მას პრეტენზიის განცხადება ეუხერხულება, სცხვენია („ინტრიგანი ხომ არ ვარ?“), ეშინია, ან უბრალოდ ეზარება. ხშირად უნიათო მომსხურე პერსონალსაც სწორედ მომხმარებლის ამ თვისებების იმედი აქვს. თუკი რომელიმე მომხმარებელი ხმას ამოიღებს, მომსახურე პერსონალი მის გაჩუმებას აგრესიული თავდასხმებით, დაცინვით, სხვა მომხმარებლებთან დაპირისპირებით ცდილობს. ნუ შეუშინდებით ამას. იცოდეთ, თქვენ გაქვთ უფლებები და მათი დაცვით სასარგებლო საქმეს აკეთებთ!

2. გამოთქვით თქვენი პრეტენზია და მოითხოვეთ ზეპირი განმარტებები. მიუხედავად იმისა, დაგაკმაყოფილებთ თუ არა ისინი, კარგად მოისმინეთ და შეეცადეთ დაიმახსოვროთ (ეს თქვენ შემდეგ ეტაპზე გამოგადგებათ):

3. აღწერეთ სიტუაცია წერილობით, წარუდგინეთ ობიექტის ხელმძღვანელობას და მოითხოვეთ წერილობითი განმარტებები. გაითვალისწინეთ:

4. თუ პასუხი არ არის, პრეტენზია წარუდგინეთ შემდეგ ადრესატებს:

5. გახადეთ საკითხი საჯარო. ეს საიტი და ჩვენი ფეისბუქის გვერდი ერთ-ერთი საშუალებაა ამისთვის. შესაფერისი გვერდის კომენტარში დეტალურად აღწერეთ, თუ რომელმა მეწარმემ მოგატყუათ და კერძოდ რა მოხდა. შეეცადეთ იყოთ ზუსტი და ობიექტური. ნურაფერს გააზვიადებთ, ან შეალამაზებთ. არ იცრუოთ! შეძლებისდაგვარად საჯაროდ განათავსეთ დამამტკიცებელი საბუთებიც (ხელშეკრულების ან ქვითრის ასლი, ან ფოტო, შეძენილი საქონლის ფოტო და სხვა). შეეცადეთ მკითხველები თქვენს სიმართლეში დაარწმუნოთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა აღარ ისარგებლოს იმ მეწარმის მომსახურებით, რომელმაც თქვენი მოტყუებით იხეირა.

6. მიმართეთ სასამართლოს.

ჩვენი რჩევაა თქვენი უკმაყოფილება თუ პრეტენზია საჯარო გახადოთ თავიდანვე. ამ შემთხვევაში ჩვენ და ამ საიტის მომხმარებლები დაგეხმარებით სიტუაციაში გარკვევაში, წერილობითი მიმართვების ჩამოყალიბებაში, და თან „გაგიმაგრებთ ზურგს“. სცადეთ!