ანიმაციები

#7 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
5 ნოემბერი, 2019, 05:06
#5 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 12:06
#6 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 08:06
#4 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
30 იანვარი, 2020, 12:06
#3 - მომხმარებლის უფლებები
 
30 იანვარი, 2020, 12:06
#2 პიროტექნიკა
 
30 იანვარი, 2020, 12:06
#1 - საგარანტიო ხელშეკრულება
 
30 იანვარი, 2020, 12:06
#9 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 12:06
#8 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 03:06