ანიმაციები

#7 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
5 ნოემბერი, 2019, 05:10
#6 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 08:10
#5 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 08:10
#4 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
30 იანვარი, 2020, 12:10
#3 - მომხმარებლის უფლებები
 
30 იანვარი, 2020, 12:10
#2 პიროტექნიკა
 
30 იანვარი, 2020, 12:10
#1 - საგარანტო ხელშეკრულება
 
30 იანვარი, 2020, 12:10
#8 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 03:10
#9 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 03:10