ანიმაციები

#7 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
5 ნოემბერი, 2019, 05:02
#6 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 08:02
#5 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 08:02
#4 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
30 იანვარი, 2020, 12:02
#3 - მომხმარებლის უფლებები
 
30 იანვარი, 2020, 12:02
#2 პიროტექნიკა
 
30 იანვარი, 2020, 12:02
#1 - საგარანტიო ხელშეკრულება
 
30 იანვარი, 2020, 12:02
#8 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 03:02
#9 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 03:02