ანიმაციები

#7 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
5 ნოემბერი, 2019, 05:11
#6 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 08:11
#5 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
8 ნოემბერი, 2019, 08:11
#4 - სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზი
 
30 იანვარი, 2020, 12:11
#3 - მომხმარებლის უფლებები
 
30 იანვარი, 2020, 12:11
#2 პიროტექნიკა
 
30 იანვარი, 2020, 12:11
#1 - საგარანტო ხელშეკრულება
 
30 იანვარი, 2020, 12:11
#8 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 03:11
#9 არასასურსათო პროდუქციის უსაფრთხოება

 
28 ივლისი, 2020, 03:11