პუბლიკაციები

ბუკლეტები მომხმარებლების ინფორმირებისათვის
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:01
ბროშურები ევროკავშირში სურსათის რეგულირებაზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:01
ბუკლეტი მომხმარებლის უფლებებზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:01
გამოიცა ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:01
დამხმარე სახელმძღვანელო მოქალაქე და ეკონომიკა
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:01
სოციოლოგიური კვლევა
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:01