პუბლიკაციები

ბუკლეტები მომხმარებლების ინფორმირებისათვის
 
7 ივნისი, 2024, 12:06
სოციოლოგიური კვლევის ანგარიში
 
25 სექტემბერი, 2023, 12:06
გამოიცა ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:06
ბუკლეტი მომხმარებლის უფლებებზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:06
ბროშურები ევროკავშირში სურსათის რეგულირებაზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:06
დამხმარე სახელმძღვანელო მოქალაქე და ეკონომიკა
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:06
სოციოლოგიური კვლევა
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:06