პუბლიკაციები

ბუკლეტები მომხმარებლების ინფორმირებისათვის
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:02
დამხმარე სახელმძღვანელო მოქალაქე და ეკონომიკა
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:02
სოციოლოგიური კვლევა
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:02
ბროშურები ევროკავშირში სურსათის რეგულირებაზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:02
ბუკლეტი მომხმარებლის უფლებებზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:02
გამოიცა ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:02
სოციოლოგიური კვლევის ანგარიში
 
25 სექტემბერი, 2023, 12:02
ქვიზები

          

 
10 იანვარი, 2024, 12:02