პუბლიკაციები

დამხმარე სახელმძღვანელო მოქალაქე და ეკონომიკა
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:06
სოციოლოგიური კვლევა
 
11 ნოემბერი, 2019, 12:06
ბუკლეტები მომხმარებლების ინფორმირებისათვის
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:06
ბროშურები ევროკავშირში სურსათის რეგულირებაზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:06
ბუკლეტი მომხმარებლის უფლებებზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:06
გამოიცა ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:06