პუბლიკაციები

ბუკლეტები მომხმარებლების ინფორმირებისათვის
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:04
ბროშურები ევროკავშირში სურსათის რეგულირებაზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:04
ბუკლეტი მომხმარებლის უფლებებზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:04
გამოიცა ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:04
დამხმარე სახელმძღვანელო მოქალაქე და ეკონომიკა
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:04
სოციოლოგიური კვლევა
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:04