პუბლიკაციები

ბუკლეტები მომხმარებლების ინფორმირებისათვის
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:12
ბროშურები ევროკავშირში სურსათის რეგულირებაზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:12
ბუკლეტი მომხმარებლის უფლებებზე
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:12
გამოიცა ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს მიერ
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:12
დამხმარე სახელმძღვანელო მოქალაქე და ეკონომიკა
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:12
სოციოლოგიური კვლევა
 
11 ნოემბერი, 2019, 07:12