ეს ვებსაიტი და, ზოგადად, მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამა მუშაობს შემდეგი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით:

სხვადასხვა დროს პროგრამას ფინანსურ მხარდაჭერას უწევდნენ შემდეგი ორგანიზაციები:

November 11, 2019