საერთაშორისოდ აღიარებულია მომხმარებლის შემდეგი ძირითადი უფლებები:

მომხმარებლის დამატებითი უფლებებია: