მსოფლიოში ყველის 2000-მდე სახეობაა რეგისტრირებული და მათი რიცხვი მუდმივად იზრდება.

ყველაზე გავრცელებული ფრანგული კლასიფიკაციის მიხედვით, ყველი შემდეგ სახეობებად იყოფა: