ევროკომისიამ სახიფათო (არასასურსათო) პროდუქტების შესახებ სწრაფი განგაშის სისტემის (RAPEX) 2017 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა. 2017 წლის მანძილზე სისტემაში 2 200 შეტყობინება დაფიქსირდა, რასაც პროდუქტის ბაზრიდან გამოთხოვის 4 000-მდე შემთხვევა მოჰყვა. სახიფათო პროდუქტების სიის თავში აღმოჩნდა:

გამოვლენილი რისკების სათავეშია:

სწრაფი განგაშის სისტემაში მონაცემები შეაქვთ ევროკავშირის სახელმწიფო მაკონტროლებელ უწყებებსა და მეწარმეებს. ევროკავშირის ყველა ქვეყნის შესაბამისი მაკონტროლებელი უწყება ვალდებულია შეტყობინების შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს და არ დაუშვას საფრთხის შემცველი პროდუქტის გაყიდვა.

ანგარიშში ახალი საფრთხეებიცაა აღწერილი. 2017 წელს ძალზე პოპულარული გახდა ახალი სათამაშო -- სპინერი. თუმცა, სპინერების ზოგიერთი მოდელი ადვილად იშლება და იყო შემთხვევები, რომ ბავშვებმა ამ სათამაშოს ბატარიები, ან მისი სხვა ნაწილები ჩაყლაპეს. სწრაფი განგაშის სისტემის მეშვეობით არაერთი ასეთი სათამაშო გამოვლინდა, განადგურდა, ან არ დაიშვა ბაზარზე.

ევროკავშირის მაკონტროლებელი სტრუქტურების კიდევ ერთ ახალ გამოწვევას ონლაინ გაყიდვები წარმოადგენს, რისი გაკონტროლებაც რთულია. ამიტომაც, ამ მიმართულებით ევროკავშირში  კონტროლის დამატებითი მექანიზმები მუშავდება და მომხმარებელთა ცნობიერების ამაღლების საინფორმაციო კამპანია მიმდინარეობს.

სამწუხაროდ, საქართველოში რამდენიმე სახეობის პროდუქტის გარდა, უსაფრთხოების სახელმწიფო კონტროლი არ ხორციელდება, მათ შორის, ისეთ პროდუქტებზე, როგორებიცაა სათამაშოები, ტანსაცმელი და ტექსტილი.