პროექტის მიზანი

სამოქალაქო საზოგადოების, სოციალურად პასუხისმგებელი ბიზნესისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა სიღარიბის დაძლევისა და ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის. ???

პროექტის ამოცანები ?????

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის დონორი

პროექტის ბიუჯეტი