პროექტის მიზანი

მომხმარებლის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების გაძლიერება, მათთვის ტექნიკური და საკანონმდებლო ექსპერტიზის მიწოდების გზით. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ადექვატური და ეფექტური კანონის შემუშავების ხელშეწყობა და მისი განხორციელების ეფექტური მექანიზმების ადვოკატირება. ასევე, კანონის შექმნის პროცესში დაინტერესებული მხარეების ჩართვა.

პროექტის შედეგები

სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მომზადდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტი.

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის დონორები

პროექტის ბიუჯეტი

20 თებერვალი, 2020