პროექტის სახელწოდება

სამოქალაქო განათლება სურსათის სფეროში მომხმარებლის უფლებების დასაცავად

პროექტის მიზანი

სურსათის უვნებლობის სფეროში საქართველოში მიმდინარე რეფორმების მხარდაჭერა.

პროექტის ამოცანა

სამოქალაქო განათლების დონის გაზრდა სურსათთან დაკავშირებულ მომხმარებლის უფლებების საკითხებზე.

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა

პროექტის დონორები

პროექტის ბიუჯეტი

20 თებერვალი, 2020