პროექტის მიზანი

პროდუქტების უსაფრთხოების დონის გაზრდა საქართველოში

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა

პროექტის დონორები

პროექტის ბიუჯეტი

20 თებერვალი, 2020