ვის მივმართოთ კომუნიკაციებთან დაკავშირებულ საკითხებზე?

მომხმარებელმა ელექტროკომუნიკაციების სფეროში მისი დარღვეული უფლების აღდგენის ან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის საჩივარი უნდა შეიტანოს პროვაიდერი კომპანიის სპეციალურ, საჩივრების განმხილველ სამსახურში, რომელიც ყველა კომპანიას უნდა ჰქონდეს შექმნილი; განცხადებით ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის სამსახურს ტელეფონის ნომერზე +995 32 2399505, +995 32 2311545, ელექტრონული ფოსტა: defender@gncc.ge. სამსახურის ფუნქციებია:

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს:

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელ კომპანიასა და მომხმარებელს შორის სათანადო წესით გაფორმებული სააბონენტო ხელშეკრულება, დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, უნდა ითვალიწსინებდეს შემდეგ საკითხებს:

 

საქართველოში ინტერნეტ-კავშირის სიჩქარის  გაზომვის ოფიციალურად დადგენილი საშუალება ჯერჯერობით არ არსებობს. თუმცა თქვენი ინტერნეტ-კავშირის შესაფასებლად ეს საიტი შეიძლება გამოიყენოთ, რომელიც ჩვენმა ერთ-ერთმა მომხმარებელმა გვირჩია. ყურადღება! საიტიდან ნურაფერს ჩამოტვირთავთ! უბრალოდ დაელოდეთ, სანამ გამოჩნდება ღილაკი BEGIN TEST და დააჭირეთ მას:

18 მაისი, 2020