ვის მივმართოთ დაზღვევის საკითხებზე?

საყოველთაო ჯანმრთელობის  დაზღვევას  სოციალური მომსახურეობის სააგენტო 2013 წლიდან ახორციელებს "საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში.

2017 წლის 1 მაისიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში დიფერენცირებული პაკეტები ამოქმედდა.

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის არასათანადო მუშაობის თაობაზე აუცილებლად აცნობეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელ ხაზზე: 15-05. 

 

კერძო სადაზღვევო კომპანიების საქმიანობის ზედამხედველობასა და რეგულირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური.  

არასახელმწიფო დაზღვევასთან დაკავშირებული პრობლემების თაობაზე დარეკეთ ნომერზე (+995 32) 223 44 10

 

18 მაისი, 2020