ვიდეოები

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთან

5 ნოემბერი, 2019, 05:09

აქ მოცემულ ვიდეოებში თქვენ გაიგებთ რას არის ასოცირების შეთანხმება ზოგადად, რა ვალდებულებებს და სარგებელს იღებს შეთანხმებით საქართველო, რა ნაწილებისგან შედგება შეთანხმება, როგორ და ვის მიერ უნდა განხორციელდეს და ა.შ.

ვიდეოები განთავსებულია ვებ-გვერდზე www.asocireba.ge,  რომლის დანიშნულებაა, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებულ ასოცირების შეთანხმებაზე- რა ვალდებულებები თუ სარგებელი შეიძლება მოუტანოს, როგორც ქვეყანას, ასევე მის თითოეულ მოქალაქეს

ვიდეოები მომზადებულია საქართველოს სტარტეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ დაფინანსებული პროექტის - "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში.

წყაროს მითითების შემთხვევაში ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალების გამოყენება თავისუფალია.