ვიდეოები

DCFTA

8 ნოემბერი, 2019, 08:09

ამ ვიდეოებით თქვენ მიიღებთ ინფორმაციას: რას ნიშნავს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების IV დანართი "ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება"  იგივე DCFTA.

 

ვიდეოები განთავსებულია ვებ-გვერდზე www.asocireba.ge,  რომლის დანიშნულებაა, საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებულ ასოცირების შეთანხმებაზე- რა ვალდებულებები თუ სარგებელი შეიძლება მოუტანოს, როგორც ქვეყანას, ასევე მის თითოეულ მოქალაქეს

ვიდეოები მომზადებულია საქართველოს სტარტეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ დაფინანსებული პროექტის - "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" ფარგლებში.

წყაროს მითითების შემთხვევაში ვებ-გვერდზე განთავსებული მასალების გამოყენება თავისუფალია.