სურსათის ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის მე-4 კვარტლის კონტროლის შედეგები

გთავაზობთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2019 წლის მეოთხე კვარტალში განხორციელებული კონტროლის შედეგებს.

შეგიძლიათ გაეცნოთ თქვენთვის საინტერესო საწარმოების (მათ შორის, კვების ობიექტების, საბავშვო ბაღების, მაღაზიების), სურსათის, პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, ვეტპრეპარატების შემოწმების შედეგებს რეგიონების მიხედვით:

10.02.2020


კომენტარის გასაკეთებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია